Användarvillkor

Välkommen till angel of Sweden

angel of Sweden – bestämmelser och villkor

När du använder denna webbplats anses du ha läst och godkänt följande villkor
Villkor:

Följande terminologi gäller för dessa villkor, sekretesspolicy och ansvarsfriskrivningsmeddelande och alla avtal: “Kund”, “Medlem”, “Du” och “Din” avser dig, den person som besöker denna webbplats och accepterar företagets villkor. “Företaget”, “Oss själva”, “Medlemskapet”, “Vi” och “Oss”, hänvisar till vårt företag. “Part”, “Parter”, eller “Oss”, avser både Kunden och oss själva, eller antingen Kunden eller oss själva. Alla villkor avser erbjudandet, godtagandet och vederlaget för betalning som är nödvändig för att genomföra vår assistans till Kunden på lämpligaste sätt, antingen genom formella möten med fast varaktighet, eller på annat sätt, i det uttryckliga syftet att tillgodose Kundens behov när det gäller tillhandahållande av bolagets angivna tjänster/produkter, i enlighet med och med förbehåll för gällande svensk lag.
All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, kapitalisering och / eller han / hon eller de, tas som utbytbara och därför som hänvisar till samma.

Sekretesspolicy

Vi är fast beslutna att skydda din integritet. Behöriga anställda inom företaget som har ett behov av information får endast använda information som samlats in från enskilda kunder. Vi granskar ständigt våra system och data för att säkerställa bästa möjliga service till våra kunder. Regeringen har skapat särskilda åtgärder för obehöriga åtgärder mot datorsystem och data. Vi kommer att undersöka sådana åtgärder i syfte att lagföra och/eller vidta civilrättsliga förfaranden för att få skadestånd mot de ansvariga

Sekretess

Vi kommer inte att sälja, dela eller hyra ut dina personuppgifter till någon tredje part eller använda din e-postadress för oönskad e-post. Alla e-postmeddelanden som skickas av detta företag kommer endast att vara i samband med tillhandahållandet av överenskomna tjänster och produkter.

Ansvarsfriskrivning

Undantag och begränsningar

Informationen på denna webbplats tillhandahålls “i befintligt läge”. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, har detta företag:

utesluter alla utfästelser och garantier som rör denna webbplats och dess innehåll eller som tillhandahålls eller kan tillhandahållas av dotterbolag eller någon annan tredje part, inklusive i samband med eventuella felaktigheter eller provisioner på denna webbplats och/eller bolagets litteratur; och utesluter allt ansvar för skador som uppstår på grund av eller i samband med din användning av denna webbplats. Detta inkluderar, utan begränsning, direkt förlust, förlust av verksamhet eller vinst (oavsett om förlusten av sådan vinst var förutsebar, uppstod i det normala loppet av saker eller om du har informerat detta företag om möjligheten av en sådan potentiell förlust), skador på din dator, programvara, system och program och data därpå eller någon annan direkt eller indirekt , följdskador och oförutsedda skador. Detta företag utesluter dock inte ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av
Försumlighet. Ovanstående undantag och begränsningar gäller endast i den utsträckning som lagen tillåter. Ingen av dina lagstadgade rättigheter som konsument påverkas.

Betalning

Medlemmar är skyldiga att betala för sitt medlemskap vid köptillfället och sedan samma datum varje månad. Vi kan säga upp ditt medlemskap och ta bort dig från vår plattform om din betalning misslyckas och vi inte kan kontakta dig för att inkassera betalning. Alla produkter och material inom medlemskapet kommer alltid att förbli företagets egendom och ska inte reproduceras eller distribueras.

Angel of Sweden är inte ansvarig för några förseningsavgifter eller återvunna misslyckade betalningar från Stripe. För medlemmar som gör sin månatliga medlemsbetalning via Stripe är det ditt ansvar att se till att dina bankkortsuppgifter är korrekta och uppdaterade, för att göra detta kan du följa stegen på Stripes webbplats. Om du avbryter ditt medlemskap med angel of Sweden är det ditt ansvar att se till att din återkommande betalning annulleras med Stripe direkt.

Sätt dig in i Stripes sekretesspolicy om detta är ditt valda betalningsalternativ för ditt medlemskap.

angel of Sweden accepterar inte betalning i form av checkar. Följaktligen kommer alla inköp och avtal som ingåtts att upphöra med omedelbar verkan tills alla utestående medel återvinns i sin helhet.

Policy för avbokning och återbetalning

Medlemskap:

Du kan säga upp ditt medlemskap när som helst genom att skicka ett mail till angela@angelofsweden.com. Som ny medlem kan du säga upp ditt medlemskap för full återbetalning inom dina första 30 dagar efter att du gick med i medlemskapet för första gången, detta är vår pengarna-tillbaka-garanti.

Befintliga eller medlemmar som har gått med en andra gång kan säga upp sitt medlemskap på samma sätt som nämnts ovan, men kan bara få full återbetalning om deras avbokning begärs minst 3 dagar före nästa faktureringsdatum, eventuella avbokningsförfrågningar som görs efter faktureringsdatum kommer inte att vara berättigade till full återbetalning, du kommer att ha tillgång till medlemskapet i ytterligare en månad och din avbokning kommer att träda i kraft dagen före nästa faktureringsdatum.

För årsprenumerationer kan du säga upp ditt medlemskap för full återbetalning inom dina första 30 dagar efter registreringen av det årliga medlemskapet.

Om du har anmält dig till den månatliga medlemsprenumerationen och vill byta till ett årligt medlemskap måste du först köpa det årliga medlemskapet och informera angel of Sweden som sedan avbryter din månadsprenumeration åt dig. Det här bytet kan bara ske inom 3 dagar före ditt faktureringsdatum. Det går tyvärr inte att byta från ett årligt medlemskap till månadsvis.

Kurser:

Företaget, från tid till annan, ger olika kurser, program och tillhörande material till salu separat till medlemskapet. Genom att köpa dessa produkter får du omedelbar livstid tillgång till allt innehåll för våra kurser, program och tillhörande material (gemensamt “Kurser”) för din egen personliga eller interna affärsanvändning. Om inte annat anges, bekräftar du och samtycker till att du inte har rätt att ändra, redigera, kopiera, reproducera, skapa härledda verk av, bakåtkompilering, ändra, förbättra eller på något sätt utnyttja någon av kurserna på något sätt.

Genom att beställa våra kurser samtycker du till att de kurser du köper eller laddar ned endast får användas av dig för personligt bruk eller affärsbruk och får inte säljas eller omfördelas utan uttryckligt skriftligt medgivande från företaget. Du får inte skapa något härlett arbete baserat på kurserna och du ska inte erbjuda några konkurrerande produkter eller tjänster baserat på någon information som finns i kurserna. Att inte följa ovanstående är ett brott mot dessa villkor.

Inga återbetalningar ges för en kurs som du har beställt eftersom du omedelbart beviljas omedelbar livstidsåtkomst till kursmaterialet och vi kan inte återföra denna åtkomst. Vi skriver tydligt ut vad du kommer att få från en viss kurs på före köp, detta kommer att ge dig en fullständig förståelse för vad som väntar inom kursen. Om du har några frågor om några kurser kan du kontakta angela@angelofsweden.com före köpet.

ENDAST I UTBILDNINGS- OCH INFORMATIONSSYFTE

Informationen på denna webbplats och de resurser som finns tillgängliga för nedladdning via denna webbplats är endast i utbildnings- och informationssyfte. ta bort Informationen på denna webbplats och de resurser som finns tillgängliga för nedladdning via denna webbplats är inte avsedd som, och ska inte förstås eller tolkas som juridisk, finansiell, skatt, medicinsk, hälsa eller någon annan professionell rådgivning.

Loggfiler

Vi använder IP-adresser för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarens rörelser och samla in bred demografisk information för aggregerad användning. IP-adresser är inte kopplade till personligt identifierbar information. För systemadministration, identifiering av användningsmönster och felsökningsändamål loggar våra webbservrar dessutom automatiskt standardåtkomstinformation, inklusive webbläsartyp, åtkomsttider/öppen e-post, begärd webbadress och hänvisnings-URL. Denna information delas inte med tredje part och används endast inom detta företag på behovsbasis. All individuellt identifierbar information som rör dessa data kommer aldrig att användas på något annat sätt än den som anges ovan utan ditt uttryckliga tillstånd.

Cookies

Cookies ger information om den dator som används av besökaren. Vi kan använda cookies där så är lämpligt för att samla in information om din dator för att hjälpa oss att förbättra vår webbplats.

Vi kan samla in information om din allmänna internetanvändning genom att använda cookien. Där de används laddas dessa cookies ned till din dator och lagras på datorns hårddisk. Sådan information kommer inte att identifiera dig personligen; Det är statistiska uppgifter som inte identifierar några som helst personuppgifter.

Du kan justera inställningarna på din dator för att neka cookies om du vill. Detta kan göras i avsnittet “inställningar” på datorn. För mer information läs råd på AboutCookies.org.

Länkar från denna webbplats

Vi övervakar eller granskar inte innehållet på den andra partens webbplatser som är länkade till eller från denna webbplats. Åsikter som uttrycks eller material som förekommer på sådana webbplatser delas inte nödvändigtvis eller stöds av oss och bör inte betraktas som utgivare av sådana åsikter eller material. Tänk på att vi inte är ansvariga för sekretesspraxis, eller innehåll, på dessa webbplatser. Vi uppmuntrar våra användare att vara medvetna om när de lämnar vår webbplats och att läsa sekretesspolicyn för dessa webbplatser. Du bör utvärdera säkerheten och tillförlitligheten hos någon annan webbplats som är ansluten till denna webbplats eller nås via denna webbplats själv, innan du lämnar ut någon personlig information till dem. Detta företag kommer inte att
ta något ansvar för förlust eller skada på något sätt, oavsett hur orsakad, till följd av ditt utlämnande till tredje part av personlig information.

Copyrightmeddelande

Upphovsrätt och andra relevanta immateriella rättigheter finns på all text som rör bolagets tjänster och det fullständiga innehållet på denna webbplats.

Detta företags logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör detta företag i Sverige och andra länder. Varumärket och specifika tjänster av detta företag med på denna webbplats är varumärkesskyddade.

Kommunikation

Vi har flera olika e-postadresser för olika frågor. Dessa, och andra kontaktuppgifter, finns på vår Kontakta oss länk på vår hemsida.

Force Majeure

Ingen av parterna ska vara ansvarig gentemot den andra parten för underlåtenhet att fullgöra någon skyldighet enligt
Avtal som beror på en händelse utanför kontroll av en sådan part, inklusive men inte begränsat till någon Guds handling, terrorism, krig, politiskt uppror, uppror, upplopp, oroligheter, handling av civil eller militär myndighet, uppror, jordbävning, översvämning eller någon annan naturlig eller konstgjord eventualitet utanför vår kontroll, som orsakar uppsägning av ett avtal eller avtal som ingåtts i , och som inte heller rimligen kunde förutses. Varje part som berörs av en sådan händelse skall genast informera den andra parten om samma och skall använda alla rimliga ansträngningar för att följa villkoren i ett avtal som finns häri.

Upphävande

Underlåtenhet av endera parten att insistera på strikt fullgörande av någon bestämmelse i detta eller något avtal eller underlåtenhet av endera parten att utöva någon rätt eller gottgörelse som den, han eller hon eller de har rätt härunder skall inte utgöra ett avstående till detta och skall inte orsaka en minskning av skyldigheterna enligt detta eller något avtal. Inget avstående från någon av bestämmelserna i detta eller något avtal skall vara effektivt om det inte uttryckligen anges vara sådana och undertecknas av båda parter.

De allmänna

Sveriges lagar reglerar dessa villkor. Genom att gå in på denna webbplats [and using our services/buying our products] samtycker du till dessa villkor och till de svenska domstolarnas exklusiva jurisdiktion i alla tvister som uppstår på grund av sådan tillgång. Om något av dessa villkor anses ogiltigt eller ogenomförbart av någon anledning (inklusive, men inte begränsat till de undantag och begränsningar som anges ovan), kommer den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen att avskurna från dessa villkor och de återstående villkoren kommer att fortsätta att gälla. Underlåtenhet av företaget att genomdriva någon av de bestämmelser som anges i dessa villkor och något avtal, eller underlåtenhet att utnyttja någon möjlighet att säga upp, skall inte tolkas som ett avstående från sådana bestämmelser och skall inte påverka giltigheten av dessa villkor eller något avtal eller någon del därav, eller rätten därefter att genomdriva varje bestämmelse. Dessa villkor ska inte ändras eller kompletteras förutom skriftligen och undertecknas av vederbörligen auktoriserade representanter för bolaget.

Anmälan av ändringar

Företaget förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor från tid till annan som det finner lämpligt och din fortsatta användning av webbplatsen kommer att innebära att du accepterar eventuella justeringar av dessa villkor. Om det finns några ändringar i vår sekretesspolicy kommer vi att meddela att dessa ändringar har gjorts på vår hemsida och på andra viktiga sidor på vår webbplats, men vi uppmuntrar besökare på vår webbplats att kontrollera våra policyer tillgängliga för ändringar. Om det finns några ändringar i hur vi använder våra webbplatskunders personligt identifierbara information, kommer e-post att meddelas via e-post till dem som påverkas av denna ändring. Du rekommenderas därför att regelbundet läsa detta uttalande på nytt.

Dessa villkor utgör en del av avtalet mellan kunden och oss själva. Din tillgång till denna webbplats och / eller åtagande av köp, medlemskap eller avtal anger din förståelse, samtycke till och godkännande av meddelande och de fullständiga villkoren häri. Dina lagstadgade konsumenträttigheter påverkas inte.

By using this website you agree to accept our Privacy Policy and Terms of Service